2012 April — BÁN & CHO THUÊ MÁY HÚT SỮA TẠI HÀ NỘI