Spectra 260ml có núm ti – PESU — BÁN & CHO THUÊ MÁY HÚT SỮA TẠI HÀ NỘI

Phụ kiện, PHỤ KIỆN SPECTRA Spectra 260ml có núm ti – PESU

Spectra 260ml có núm ti – PESU

Thông tin sản phẩm

  • Bình sữa Spectra 260ml có núm ti – PESU loại cổ rộng. Giá 250.000Đ/ bình. Bình này xịn hơn loại bình đi theo máy khi mua.

    727673466

    021005000008

    Bình trên là loại 260ml, bình dưới là loại 160ml:

    02_pesu_01